EN TH

ไปเที่ยวบางกะเจ้า และเรียนรู้ธรรมชาติในสวนศรีฯ ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ มีเนื้อที่กว่า 148 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ สวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน และเป็นที่ศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ยังมีหอดูนกที่ได้รับความนิยมจากนักดูนกที่ไม่ต้องการออกไปต่างจังหวัดไกลๆ อีกด้วย
ไปเที่ยวบางกะเจ้า และเรียนรู้ธรรมชาติในสวนศรีฯ ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย

ต้นลำพู

คือพันธุ์ไม้ป่าชายเลนอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในสวนพฤกษชาติ 40 ไร่ ของสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ เอกลักษณ์โดดเด่นของลำพูคือ “รากอากาศ” ที่แทงรากขึ้นเหนือพื้นดิน และยังเป็นบ้านของแมลงเรืองแสงอย่างหิ่งห้อย
ต้นลำพู

ปั่นและเรียนรู้

สวนศรีนครเขื่อนขันธ์มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยาน ไว้รองรับนักปั่นที่อยากสัมผัสกับสภาพธรรมชาติของสวน ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ในสวนสาธารณะ ร่องสวนผลไม้ในอดีต และสภาพป่าที่ได้รับการฟื้นฟูในปัจจุบัน
ปั่นและเรียนรู้

ย้อนอดีตเมืองนครเขื่อนขันธ์

อดีตของคุ้งบางกะเจ้า คือ เมืองนครเขื่อนขันธ์ที่มีชุมชนมอญอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่รัตนโกสินทร์ ปัจจุบันร่องร่อยความรุ่งเรื่องของชุมชนริมน้ำเจ้าพระยายังคงมีให้เห็นผ่านวัดวาอารามที่ยังหลงเหลืออยู่
ย้อนอดีตเมืองนครเขื่อนขันธ์